Privacy is belangrijk. Afvallen met Bart heeft daarom een simpel en eenvoudig beleid. Gegevens worden zo min mogelijk digitaal bewaard en zo veel mogelijk fysiek in een kast met slot. De eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt zijn leidend voor dit privacybeleid.

Website/ Blog

Op de website kunt u gegevens achter laten door een reactie op een blog. Deze gegevens worden publiekelijk getoond en zijn dus voor iedereen zichtbaar. Let goed op wat u wel en niet deelt op de website. Op verzoek kunnen uw gegevens verwijderd worden.

Website/ Email

De mogelijkheid om contact op te nemen via een bericht is gekoppeld aan een gmail-account. Uw gegevens worden in dit account opgeslagen. Ik adviseer u enkel uw contactgegevens te emailen en mogelijke aanvullende gegevens telefonisch te bespreken in verband met uw privacy. De gegevens worden in het gmailaccount bewaard zodat er met u contact opgenomen kan worden.

Telefonisch contact

Gesprekken worden niet opgenomen. What’s app berichten worden niet standaard verwijderd. De inhoud is, zoals deze nu georganiseerd is door What’s app, niet zichtbaar voor derden. Signal is een vergelijkbare dienst als What’s app en wordt veiliger geacht omdat dr organisatie van Signal geen winstoogmerk heeft. De gegevens worden in de telefoon bewaard zodat er met u contact opgenomen kan worden.

Nieuwsbrief

Bij aanmelding op de nieuwsbrief wordt de aanmelding verzonden naar een gmail-account. Uw gegevens worden in dit account opgeslagen. U kunt zich altijd afmelden via: info@afvallenmetbart.nl . Uw gegevens zullen dan geheel verwijderd worden. De gegevens worden bewaard zodat u de nieuwsbrief kan blijven ontvangen na aanmelding. Nieuwsbrieven worden verstuurd via Laposta. Op deze reden is uw emailadres bij hen bekend. V0or meer informatie van Laposta deze link te openen. https://laposta.nl/privacy-statement

Zorginhoudelijke gegevens

De inhoud van de coaching wordt enkel op papier beschreven en bewaard in een kast met slot. In principe worden uw gegevens 15 jaar bewaard zoals dit officieel is vastgesteld. Gegevens kunnen op uw verzoek vernietigd worden en u heeft recht op inzage.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde stellen:
info@afvallenmetbart.nl of bel 06 49 32 40 26